Hot News

Nowy oddział – nowe błędy…

Pod koniec ubiegłego roku, wraz z przyjęciem Programu Naprawczego przez radę miejską, p.o. dyrektora dąbrowskiego szpitala zapowiedział min. uruchomienie nowego oddziału. 2 stycznia tego roku otwarcie oddziału geriatrycznego zakomunikowano na stronach internetowych ZCO, informując, że jego utworzenie jest jednym z elementów stworzenia wszechstronnej opieki senioralnej.

Powiązane artykuły