Wydarzenia

O czym dąbrowscy radni debatowali na pierwszej sesji w tym roku?

Zapraszamy do obejrzenia burzliwej dyskusji, która poprzedziła głosowanie nad uchwałą w sprawie wniesienia do NSA skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Gliwicach z 13 listopada 2017 dotyczącego niezgodności statutu dąbrowskiego MZBM-u z ustawami o gospodarce komunalnej i samorządzie gminnym.

Powiązane artykuły