Wydarzenia

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w 2017

W środę 13 grudnia 2017 roku, podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej- radni przyjęli między inny budżet miasta na rok 2018, Wieloletnią prognozę finansową, Program gospodarowania mieszkaniowymi zasobami gminy na lata 2018-2022 oraz uchwałę o podniesieniu dopłat do wody i ścieków.

Powiązane artykuły